Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den bacil der vóór-Cambrische jaarmillioenen af tot op den tegenwoordigen mensch, loopt langs de gouden koord van het noodlot der voortplanting. De eerste bacil echter zou ontstaan zijn — door oerteelt. 16)

Dit nu is een begrip van zeer bijzonderen aard. Onze beschouwing, die van het groote beeld der geslachtsteelt bij den tegenwoordigen, levenden mensch uitging, en toen in den put der eeuwigheden afdaalde om zijne diepste philosophische beteekenis te zoeken, moet hier een oogenblik scherp in het oog gevat worden

Sluiten