Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O e r t e e 11.

„Von Gott dem Vater stammt Natur, Das allerliebste Frauenbild; Des menschen Geist, ihr auf der Spu^ Ein treuer Werber fand sie mild. Sie liebten sich nicht unfruchtbar ; Ein Kind entsprang von hohem Sinn. So ist uns allen offenbar: Naturphilosophie sei Gottes Enkelin."

G o e t h e.

naar Dante's Inferno canto XI. 98.

Oerteelt!

Als gij een gewoon leerboek bij het hoofdstuk: „voortplanting" opslaat, dan vindt gij meestal eene dubbele definitie. Vooreerst de „geslachtsteelt", waaraan gij zelf uw bestaan te danken hebt. En dan de oerteelt. In die paragraaf wordt gewoonlijk erbij gevoegd, dat de laatste nog nooit door menschenoogen waargenomen is en dus in werkelijkheid volstrekt niet voorkomt. Naar gelang van den graad zijner Darwinistische tint, wordt dit in het boek dan, öf aarzelend, öf ronduit, in zoover beperkt, dat oerteelt in de geschiedenis der aarde althans eens moet bestaan hebben : bij den aanvang van het leven in het algemeen.

Als ik zulke paragrafen lees, lispelt mij altijd zeer zachtjes iets in het oor van het fameuze antwoord van den kandidaat Jobs 1):

„Eene goede preek heeft twee deelen,

„Het eene, dat geen mensch verstaat.

.Het andere, dat zich begrijpen laat."

.

Sluiten