is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der liefde in de natuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van, uiterst scherp van elkaar afgezonderde, individu's, die, wel is waar, tot zonnestelsels met elkaar samenhangen, maar in het bijzonder ieder op zich zelf staan en zich afzonderlijk verder ontwikkelen. Welke scherpe kenmerken vertoont de aarde, in haar geheel genomen, als afzonderlijk individu in ons zonnestelsel! Op scheikundig gebied, waar men het innerlijke wezen der anorganische stoffen het grondigst tot in hare kleinste deeltjes heeft onderzocht, stuiten wij overal beslist op het bestaan van zekere kleine en kleinste individualiteiten binnen de verbindingen en de elementen en wij besluiten zelfs tot het bestaan daarvan, waar alle waarneming door de zintuigen eindigt. Reeds de afzonderlijke, zuivere minerale stoffen, in de eerste plaats de elementen, hebben op zich zelf iets individueels. Maar als eindproducten van de verdeeling der stof verschijnen dan, zoowel bij de chemische verbindingen als bij de elementen, overal eerst de eigenlijke individu's der moleculen en atomen en van deze stelt juist het chemische atoom den scherpsten en standvastigsten vorm van individualiteit voor, dien wij ons in de gansche stoffelijke wereld kunnen denken.

Een tweede grondverschijnsel bij de voortplanting is de d e e 1 i n g van het individu, met het doel om een nieuw individu te scheppen. Wij zagen, hoe de vrouwelijke eicel en het mannelijke zaaddiertje zich eigenlijk door eene deeling van de oorspronkelijke individu's afscheiden en hoe, uit beiden vereenigd, een nieuwe mensch opgroeit. Van zulk eene deeling is natuurlijk in het anorganische rijk geen sprake. Maar wij kennen ook voorbeelden van een veel eenvoudiger voortplantingsproces, waarbij de verdeeling zoo