Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanteekeningen.

1. Uit de Jobsiade. Zie aant. 9, blz. 84. — 2. Friedrich Rudolf Leuckart, Duitsch zoöloog, geb. in 1822, hoogleeraar te Giessen, later te Leipzig, maakte veel studie van de lagere dieren, vooral van de ingewandswormen. — 3. Aphrodite = Venus. — 4. G a e a (= de aarde), bij de Grieken als godin vereerd, die het leven uit haren schoot

voortbracht en aan hare borst voedde. — 5. Zie aant. 14, blz. 119.

6. De zeeaugurken en zeekomkommers, naar den vorm aldus genoemd, behooren tot de Holothuriën, eene klasse van de Stekelhuidige dieren en zijn dus verwant aan de, vroeger genoemde, zeestarren en zeeëgels.

Bölsche, Liefde i. d. Natuur, I, 2e druk.

io

Sluiten