Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vuldiging. Het geheele proces : groei, deeling, vernieuwd aangroeien der beide deelen en nieuwe verdeeling, geschiedt in zulk een kort tijdsbestek, dat de nieuwe geslachten in enkele uren, ja in deelen van een uur, uit elkaar te voorschijn stormen, als onder het mes van eene hakmachine, die in duizelingwekkende vaart rondgedraaid wordt. Zelfs als dit proces een geheel uur duurt, zijn er na het tweede uur reeds vier jongen, na 3 uren 8, na 4 uren zestien, en na een etmaal zou het nageslacht van eene enkele bacterie, gesteld dat allen in leven bleven, reeds aangegroeid zijn tot de respectabele familie van bijna 17 millioen stuks. Na twee dagen zou, als de vermenigvuldiging door niets gestuit werd, de nakomelingschap reeds aangegroeid zijn tot 281 millioen en na eene week zou het aantal der nakomelingen nog slechts uitgedrukt kunnen worden door een getal van 51 cijfers.

Gelukkig echter gaat die, even eenvoudige, als snelle vermenigvuldiging, niet ongestoord in dezelfde verhouding voort. Want anders ware de aarde spoedig door deze wezens — hoe nietig dan ook elk op zich zelf — overbevolkt en zou eene enkele cultuur van bacteriën binnen enkele weken den oceaan kunnen dempen of zich tot hooge gebergten opstapelen — een afschuwelijk resultaat van de liefde, dat echter door natuurlijke hinderpalen weer tot geringere afmetingen teruggebracht wordt, daar deze organismen door tal van andere, hun vijandige, processen weer in enorme massa's te gronde gaan.

Maar wij gaan verder met de geschiedenis der dwergen. Deze namen verschillende methoden van deeling aan : nu eens scheidde er één niet de helft, doch een veel kleiner stuk af — dan weer brak er één in eene massa van kleine deeltjes door. Beide gevallen komen nog bij thans levende ééncelligen voor.

Sluiten