Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden en dus gereed voor de bevruchting. En voor deze rijpe vrouwelijke bloemen brengen de vliegen nu, op haar rug geladen, rijpe mannelijke zaadcellen van een anderen vreemden Aronskelk mede en eenvoudig door haar rondzwermen plakken zij die onwillekeurig op de juiste plaats van den stamper vast. Is dat geen uiterst geraffineerde inrichting om de familiehuwelijken te vermijden ?

En, zooals ik zeide, het aantal van dergelijke kunstgrepen der natuur is legio. Daar, waar de insecten zich niet met het overbrengen van het stuifmeel van de ééne bloem op eene tweede belasten, zorgt de wind er voor — de wind, die u zelf, als gij in het voorjaar voorbij een hazelaar gaat, dikwijls met het gele stuifmeel bepoedert. In enkele gevallen gelukt het zelfs aan hoogere planten, om hare bestendige onbeweeglijkheid voor dit ééne geval volkomen te overwinnen. In de blauwe wateren der meren van Boven-Italië, vooral in het Gardameer, vindt gij de sierlijke Vallisnéria 6), eene waterplant, in bovenstaande figuur (blz. 169) afgebeeld, bij welke nooit de beide soorten van geslachtsdeelen in dezelfde bloem vereenigd zijn en die toch voor de bevruchting de insecten ontberen kan. Deze planten leven onder water en hier zou de bevruchting niet kunnen plaats hebben, daar de stuifmeelkorrels door het water zouden barsten. Wat gebeurt echter tegen den tijd der bevruchting ? De vrouwelijke bloemen zijn bevestigd aan spiraalvormig ineengedraaide bloemstelen (vandaar de soortsnaam: s p i r d 1 i s), die zich tegen den bloeitijd opheffen tot aan de oppervlakte van het water. De mannelijke bloemen echter, die het stuifmeel bevatten, laten reeds als knoppen van den wortelstok los en zeilen lustig met den wind als een bootje op het water rond, tot zij, zooals in de figuur, bij de vrouwelijke bloemen landen en deze bevruchten, die zich dan weer naar den bodem terugtrekken.

Maar gij kunt nog verder gaan. Elke ervaren veefokker zal u vertellen, wat hij van kruising, in tegenstelling van de familieteelt, denkt. Als men bijv. varkens van dezelfde familie, vooral broeders en zusters onderling, of kinderen met

Sluiten