Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

massa. Maar gij kunt reeds zien, hoe dat voedsel door samentrekkingen van het lichaam in de weeke massa bewogen en rondgevoerd en dus eenigszins als in eene maag behandeld wordt en onwillekeurig kijkt men rond, of men nog niet een bijzonder hoog ontwikkeld infusorium bespeurt, waarbij tusschen slokdarm en aarsopening reeds werkelijk eene vaste buis of blaas voorhanden is, als eerste grondslag van eene maag of darm. Indien dat nu echter eens bereikt ware : waarom zou dan geen verdere afzondering van het lichaam in organen, — verdere „verdeeling van den arbeid" binnen de lichaamsafdeelingen plaats hebben, volkomen op dezelfde wijze als bij de afzondering van de organen voor

de voortplanting en zou aldus de baan geëffend

zijn, van het infusiediertje opklimmend, tot den mensch?

Neen. De ware ontwikkeling van het oerwezen tot den mensch, en in 't algemeen naar het hoogere organisme, heeft feitelijk niet deze eenvoudige, doch eene veel samengesteldere baan doorloopen. En dit mogen wij hier niet verwaarloozen, zoo niet ook in de logische keten van onze beschouwingen over de liefde een lastige knoop of zelfs eene scheur zal ontstaan.

De beginselen van organen bij de siphoneeën of infusoriën staan meer op zich zelf als geïsoleerde, onvruchtbare pogingen. Reeds lang vóórdat zij in werking traden en gelegenheid hadden zich hooger te ontwikkelen, was er in de verdere ontwikkeling een beslissend gezichtspunt op den voorgrond getreden, welks beteekenis slechts door één woord ondubbelzinnig wordt uitgesproken, namelijk : door het woord „s o c i aal".

Sluiten