Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schande. — 8. Volvocineeën, eene familie van de zoetwateralgen, waarbij vele ééncellige individu's, elk van twee trilharen voorzien, te zamen eene kolonie in den vorm van een hollen kogel vormen. Vroeger werden zij tot de dieren en wel tot de infusoriën gerekend. 9.

Fucus vesiculósus, de bekende z e e-e ik of knapper aan het zeestrand. — 10. De Siphoneeën vormen eene familie uit de groep der chlorophylhoudende groene wieren of algen. Zij bestaan elk uit ééne afzonderlijke cel, die echter in den vorm dikwijls hoogere planten nabootst. Voortplanting door zwermcellen.

Sluiten