is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der liefde in de natuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toch61? 9? h6t r1 ? °e m6nSch is geen volvox meer. En och doorloopt hij de gansche lijn, dis historisch tot den

volvox voerde en die elke volvox, volgens de biogenetische

grondwet individueel nog eens herhaalt, i n s g e 1 ij k s nog

eens m het moederlijf. Hij moet dit wel doen, want hij is

immers historisch door den volvox, of althans door derqe-

6 ™en- heengegaan ; i n zijn bestaan op aarde is dat

bTslo'un 315 Vr°eSere ontwikkeIinSstraP. eenvoudig

Nu blijft hij echter niet bij den volvox staan. Het men-

schelijk embryo in het moederlijf moet nog meer omvatten

en volgens de biogenetische grondwet nog meer doorloopen

an den volvox, daar immers zijne historische ontwikkeling

éénmaal tot ver boven den volvox gestegen is, tot eene

ontzaglijke reeks van voorouders, van den volvox naar boven tot u.

Gij ziet dan, dat het embryo van een eenvoudig celklompje

uitgroeit tot een product met twee lagen cellen, juist zooas de gastraea op de figuur van bladzijde 142 twee agen cellen — huid en darm — verkreeg. De twee lagen cellen worden er vier, zooals bij den worm, en uit die lagen cellen worden organen opgebouwd, welke aan die van den worm verwant zijn. Van de verdere ontwikkelingsp asen ziet gij er in de figuur hierboven drie afgebeeld voor den mensch en voor de kat. Eerst wordt een allereenvoudigste wervelkolom, nog zonder schedel, evenals bij den jaagsten visch zonder schedel, den amphioxus, zichtbaar. Dan vormt zich de schedel, maar eerst, zooals bij de amprei, zonder kaken. Dan verschijnen de beide paren e ematen, als vinvormige knoppen, en aan den hals ziet men kieuwspleten; het is alsof er een visch uit ontstaan moet. Maar de snelle automatische ontwikkeling neemt reeds e richting aan tot vormen, die aan eene amphibie en een rep ie, in deze en gene kenmerken ook aan het vogelbekdier en buideldier, herinneren. En nu eindelijk een aapje, — een mensch. Zóó zijt gij geworden. Zoo ook uwe liefste. Zóó