Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

had heeft. Want vooreerst hebben zich de cellen van dezen eenvoudigen socialen bond reeds afgezonderd in „huid", die het geheel beschut en beweegt en in „maag", die eet en het voedsel verteert. En verder zijn zij ten opzichte van haar geslacht reeds overgegaan tot hetgeen eigenlijk ook de volvoxkogel reeds vertoonde, namelijk, dat niet elke cel van de geheele zwemmende pruim bijzondere ei- of zaadcellen voortbrengt, maar enkele cellen de afsplitsing van zaad—, andere van eieren voor de geheele kolonie op zich genomen hebben, — zij alleen brengen de voortplanting tot stand, — welke overigens onveranderlijk daarbij blijft, dat telkens eene eicel zich met eene zaadcel van een tweede, vreemd individu vermengen moet, — opdat een nieuw wezen gevormd worde, dat zich in den zin der biogenetische grondwet dan weer, van de enkele vermengingscei tot de celgroep van den bouw der gastraea, naar boven ontwikkelt.

Ga naar een vijver, visch een klompje van die, algemeen bekende, drijvende plantjes op, die men „eendenkroos" noemt. Werp ze thuis in eene waschkom met water en zoek, als zij zich daarover uitgebreid hebben, met een zwak vergrootglas, naar uiterst kleine, één of twee centimeters lange, groene knopjes of ontplooide kelkjes, die er, op het eerste gezicht, als woekerplantjes of als eene soort van geheime bloempjes van het eendenkroos uitzien. Hunne bewegingen verraden u echter spoedig, dat gij met dieren te doen hebt, die, wel is waar, gewoonlijk met hun ééne uiteinde vastzitten, maar toch onmiskenbaar alle eigenschappen van dieren vertoonen.

Het is de zoogenaamde Hydra of zoetwaterpoliep 1). Één der leerrijkste voorbeelden van al de, ongeveer een half millioen tellende, diersoorten op aarde.

Beschouw het diertje nu bij sterke vergrooting en ontleed het. Wat ziet gij ? Uw pruim. Ja waarlijk, typisch nog de gastraea. Een dier, uitsluitend bestaande uit mond, maagholte, maagwand en huid, alsmede eene plaats voor de afzondering van eicellen en eene voor zaadcellen. Maar:

Sluiten