Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze gastraea zwemt niet meer. Zij heeft zich aan eene zittende, zich aan eene onderlaag, zooals een blad of eendenkroos, vasthechtende levenswijze gewend. En — in blijkbaar verband daarmede — heeft zij zich, in plaats van de bewegingsorganen, die haar voorwaarts dreven en waardoor haar het voedsel van zelf in den mond vloeide, „vangarmen" aangeschaft, — dat wil zeggen : kleine verlengsels om den mond, die met de lichaamsholte in verband staan en die het voedsel grijpen en het haar in den mond helpen stoppen.

Hier ziet gij, als eenvoudigst voorbeeld, hoe voor het eerst de ontwikkeling zich hooger, tot voorbij de gastraea, kon voortzetten. Er vormden zich vastzittende maagpruimen, met een krans van vangarmen om den mond : de poliepen. Slechts de Hydra leeft bij ons in zoet water, — de massa der poliepen bewoont de zee. Hiertoe behoort de prachtige bonte „zeeroos", die gij uit het aquarium kent. Andere planten zich tevens voort door knopvorming en de knoppen blijven dan met elkaar tot eene vertakte massa vereenigd en vormen een zoogenaamden „poliepenstok", welks vertakkingen door eene kalkmassa omgeven zijn, die door de huidoppervlakte van de diertjes afgescheiden wordt. Tot reusachtige kolonies vereenigd, stellen zulke poliepen de „koralen" voor, die als sieraad door uwe vrouw gedragen worden en waarvan hierboven een stuk afgebeeld is, waarin de schijnbare bloemen de diertjes met hunne vangarmen voorstellen. In de tropische zeeën worden daaruit groote koraaleilanden opgebouwd en in de oudste tijden der aardgeschiedenis werden er de reusachtige koraalriffen uit opgestapeld, die wij tegenwoordig als hooge gebergten bewonderen, zooals het Juragebergte, dat niets anders is dan een machtig koraalrif, dat later uit de zee opgeheven werd. In den verderen gang der ontwikkeling zijn toen uit de poliepen de kwallen of medusen ontstaan, en zij zijn ook nauw verwant aan de sponzen, waaraan gij uwe waschen badspons te danken hebt. Dit type blijft echter in hoofd-

Bölsche, Liefde i. d. Natuur, I, 2e druk. IS

Sluiten