Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebogen over zijn stichtelijk boek. Nu komt ook voor ons de roode maan op van zulk een spooknacht en de weerwolven en tooverzwijnen knorren aan den kruisweg. Maar wij zijn in het bezit van eene tooverspreuk, die in de stichtelijke verhandeling van den heilige ontbrak en de Darwinistische beschouwing slaat alle spoken tegen den grond als leege bolsters — en nu stijgt werkelijk eene verheerlijkte vrouw in de kuische naaktheid eener godin op : Aphrodite, de liefde van den mensch, — de liefelijke Lotusbloem, die uit al het gedruisch en uit den roes der duizend dierlijke liefdesvormen, als uit een zwart water, ontluikt.

Sluiten