is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der liefde in de natuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eeuwig hetzelfde afhaspelen van denzelfden draad zooals

Pier lÏÏTd': *" "f »»'

«h<e,ee„ steeds Z LTZT """

Padme h „ m» da, „: .He, man,

liefde als man r<^e °°k h'« Ie molen: de baa» dei

einae. — Om mam padme, hum !

Maai- ziet ge : zoo vervelend is de natuur nu toch niet

witte^roode teIeSC°°Ph Daar hebt « Pieten, groote, kleine,' witte, roode, groenachtige, geelachtig witte, Venus Mars

Neptunus, Jupiter, Saturnus, - en allen staan onder den

■nvloed van dezelfde wetten der zwaartekracht, die haar om

En ^hTir Z°U dUS °°k VerVeISnd kunnen ziJ'n,aJ ,Ch'S elke planeet een« wereld met haar eigen heerïjkheid. Venus met hare witte wolkbanken, Mars met zijne

we°idiaeTSt?nen' 9r°ene dubbell<analen, de ge-

Jupiter met z'Jne zalmkleurige dampgordels Satur

ZeZ Z"" '"d;uk-kk«»d ""SenSyS,e,mP - £, .

noTtenZ V0°,r d' S'Udle' ™ar0p de ™»»hheid nog duizenden jaren zal teren.

Nu staat echter elke afzonderlijke diergroep, ja elke dier soort eigenlijk ook vöór u als eene enkele piaLt die de

TeTr vlnadSteifHndiVidUftdt beZit' m°9e Zij °°k no9 200

zeer van dezelfde grondwet als de anderen afhankelijk zijn En evenals, ju.st door de verscheidenheid in uiterlijk, i n w e e rw i van dezelfde grondkracht bijvoorbeeld bij Jupiter Saturnus en de aarde, deze aarde zelf eigenlijk jerstvoïom en

ook h t61 U'te? belan9wekkend " wordt, zoo verschijnt ook het leven der liefde van den mensch u eerst volkomen

moopri/T5 3 9'j' Z°nder ornwe9en. vooraf zooveel

mogelijk alle variaties der liefde in het overige dierenrijk hebt

doorloopen. Welk eene speelruimte nu echter voor zulke variaties overblijft, niettegenstaande de hoofdovereenkomst van en oorspronkehjken weg, daarvan volge hier dadelijk,