Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dier in zijn geheel niet zoo hoog ontwikkeld als gij, — maar eenvoud,g als individu beschouwd, staat zij blijkbaar geheel op denzelfden trap als gij. Het is een bepaalde kwal genaamd zoo en zoo, evenals gij een afzonderlijk, in de registers van den burgerlijken stand ingeschreven, mensch zijt

Zulke afzonderlijke kwallen vindt gij, zooals ik zeide, in de zee meestal in groote zwermen bij elkaar. Waaromniet?

ij houden van de gezelligheid. En daarbij blijft toch elk een individu op zich zelf. Maar daar opeens mengt zich on er het fraa.e, blauwe of oranjegele gezelschap een schepsel, dat dan toch eene zeer bijzondere soort schijnt te zijn Gij maakt er u met moeite van meester en onderzoekt het Met is eene meduse en eigenlijk toch weer niet. Wat is het ?

Stel u voor, dat gij een dozijn van die losse medusen u. het water hebt gehaald en elk daarvan met een mes uit elkaar gesneden hebt, orgaan van orgaan. Hier hebt gij de afzonderlijke zwemklok, hier de maag met den mond, 'er e eigenaardige, als brandnetels prikkelende, voeldraden en hier de mannelijke of vrouwelijke geslachtsorganen. Nu 'egt gij deze organen van het geheele dozijn dieren netjes en geregeld op hoopjes bij elkaar, evenals men van een bloembed bonte rozen en anjelieren plukt en die naar de kleuren sorteert, dus : hier een hoopje zwemklokken, daar een hoop magen met monden enz. En nu bindt gij dit gansche materiaal ten slotte tot een grooten ruiker bijeen — tot een ruiker van kwallen, die nu, als geheel, aan den éénen kant twaalf zwemklokken, aan eene andere zijde twaalf magen met monden, aan eene derde twaalf geslachtsorganen, deels mannelijke, deels vrouwelijke, en aan eene vierde een groot kluwen van bijeengebonden neteldraden vertoont. Het zijn zulke schoone, bonte, op bloemen gelijkende schepse, eze medusen dat men zich zou kunnen voorstellen, dat werkelijk eene teere hand ze in haar eigen element tot een bloemruiker geschikt had, zooals dahlia's of rozen, van welke gij in den bloeitijd toch ook slechts een bepaald orgaan afsnijdt en het met zijnsgelijken tot een kunstig bouquet vereenigt.

Sluiten