Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanteekeningen

1. De groene zoetwaterpoliep (Hydra vi'ridis), bekend om zijn buitengewoon herstellingsvermogen en zijne vraatzucht, leeft in al onze slooten en vijvers, vastgehecht aan waterplanten. Het lichaam is buisvormig en om den mond zijn 4—10 vangarmen (tentakels) geplaatst. — 2. Het gebedenwieltje of de bidmachine, bij de Chineezen (Chineesch : Tschhuan) en Tibetanen in gebruik, is een rad, dat in huis door de hand, op grootere schaal in de tempels door touwen, soms zelfs, als kolossale molen, door het water of den wind, bewogen wordt. De draaiende cylinder is met strepen papier bekleed, waarop met roode letters het bovengenoemde zeslettergrepig gebed, in Tibetaansch sanskriet, gedrukt is, ten einde dit gebed ontelbare malen te herhalen. — 3. Briareus, één der hekatocheiren of honderdhandigen uit de Grieksche sage, als zinnebeeld van de grootste kracht. — 4. Sancho Pansa, de schildknaap van Don Quichotte, den ridder van de droevige figuur in den satirieken roman van Cervantes. — 5. Arnold Böcklin, schilder, geb. in 1827 in Bazel, vooral verdienstelijk door zijn prachtig coloriet en zijne eigenaardige, dikwijls excentrieke onderwerpen, waarin boschgoden, nixen en watergeesten, najaden, zeemeerminnen enz. eene hoofdrol spelen. — 6. S i p h o n ophoren, blaaskwallen of zwempoliepen bestaan uit eene blaas met lange buis, waaraan zich door knopvorming nieuwe wezens ontwikkelen, die elk slechts één bepaald orgaan vertegenwoordigen, dat zijne eigene functiën heeft. Boven aan de gemeenschappelijke buis ontwikkelen zich de knoppen tot klokvormige kwallen, daaronder vormen andere knoppen de zuigbuizen, vangdraden met netelorganen en holten, waarin zich eieren vormen. Het geheel vormt dus eene kolonie of een staat van dieren van verschillenden vorm, waarin elk individu de, hem toebedeelde, rol vervult. — 7. Cérberus, de veelhoofdige hond van de onderwereld, die den toegang daartoe aan gene zijde van de Styx bewaakte.

Sluiten