Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den „gewapenden lintworm," die hierboven afgebeeld is en gemiddeld niet meer dan drie tot drie en een halven meter lang wordt, of den „ongewapenden lintworm," die het tot acht meters kan brengen, of den breed en, die bijna de negen meters haalt. 1) Alle drie hebben hun leven der liefde, alleen met zekere variaties. Zet voor een oogenblik het denkbeeld van leelijkheid, van onsmakelijkheid geheel van u af. Eigenlijk heeft toch uw eigen lichaam in zijne intiemste levensprocessen niets onsmakelijks.

Evenals de worst, die zich zelf verslindt, moet gij u echter eens in uw eigen lichaam verplaatst denken. In uwen darm, en wel terwijl hij het voedsel verteert. Evenals vroeger bij de bevruchting kunt gij u het geheel weer verbazend vergroot en door den blauwen glans van het electrisch licht verhelderd denken ....

Sla uwe oogen op. Gij wandelt in eene reusachtige galerij, waar alles vervuld is van den krachtigsten arbeid. Gij bevindt u in eene chemische fabriek van den eersten rang. Laboratoria, waar stoffen omgezet worden, waar het ruischt en dreunt en zich ontlast, zich vormt en verplaatst. Pompwerken, waardoor kostbare vochten opgezogen, voortgestuwd en in den ontzaglijken kringloop van andere machinale bedrijven doorgevoerd worden. Uit eene ruime zaal (de maag) komen de bedoelde chemicaliën, reeds meer of min voor de behandeling voorbereid, stootsgewijze, als met een lift, naar beneden. Spoedig neemt de groote inrichting, met hare retorten en pompen, ze op, zondert ze af, verandert ze en voert ze verder. Eene rest wordt, als onbruikbare afval, afgescheiden en in eene diepste schacht weggespoeld. Het overige wordt echter zoolang gedestilleerd en omgezet, tot het als zuiverst extract door talrijke uiterst kunstige zuigtoestelletjes (de chijlvaten) in eene soort van hoofdleiding van het geheele bedrijf gevoerd wordt, in wier wijdvertakt buizenstelsel eene prachtige roode vloeistof in een bepaalden rhytmus circuleert.

Deze vloeistof is uw bloed. Nadat het voedsel in

Sluiten