Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mond en maag, als in vóórstations, reeds eenigszins gereed gemaakt is, wordt het nu, door den chemischen en mechanischen arbeid in het laboratorium van den darm, in zuiver voedingsextract omgezet. Dit extract wordt dan in den bloedsomloop opgenomen en daarmede is zijne eigenlijke bestemming, als brandstof en drijfkracht voor eene nog veel uitgebreidere machine-inrichting, vervuld. Het merkv/aardigste is wel, dat deze geheele ingewikkelde fabrieksinrichting schijnbaar zuiver automatisch werkt: zij heeft niet eens licht noodig, hare retorten werken in de diepste duisternis, evenzoo de pompen, die de stoffen opzuigen, oplossen, scheiden en zuiveren, totdat de ruwe chaos gelouterd in den rooden stroom daarheenvloeit. Eene huivering van het verhevene zonder wederga zou den bezoeker bevangen, die door dat alles rondwandelde, als een mensch door een werkelijk laboratorium, als in eene prachtig ingerichte fabriek, waarin alle automaten-idealen der toekomst verwezenlijkt waren.

Nu heeft zich echter in deze pracht-inrichting voor ons geval de lintworm binnengesmokkeld.

Het groote bedrijf in de zaal daar, met zijn kolossalen omzettingsarbeid voor de voeding van eene grootsche machine-inrichting, is hem volkomen onverschillig. Hij bevindt zich in den toestand van een klein fabrikantje, wien het gelukt is, door de geslepenste vrijbuiterij, in een onbewaakt oogenblik zijne uiterst kleine machine, met hare bijzondere doeleinden, aan een grooten motor zoodanig te verbinden, dat hem eenvoudig kracht van ginds toestroomt, zonder dat hij zelf behoeft te stoken of door kostbare werken kracht behoeft voort te brengen; recht heeft hij daarop wel niet, maar: de gelegenheid maakt den dief en dus doet hij eenvoudig alzoo en lacht nog bovendien in zijn vuistje. Precies zoo doet de lintworm in uw darm.

Als dier van eene zekere ontwikkeling, als „worm", heeft hij zijn eigen lichaams-mechanisme. Ook hij heeft als levensbrandstof zekere voedingsstoffen noodig, die van rechtswege eigenlijk in hem zelf door een mond opgenomen, door een

Sluiten