Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

darm verwerkt en in den vorm van extract aan het geheele organisme als bron van kracht medegedeeld zouden moeten worden Intusschen : waartoe al dat eigen werk ! Terwijl in de groote fabriek van den menschelijken darm de retorten koken

itrlT/T Wf6n h6t 6dele voedin3ssap den destilIeerketel borrelt, ligt in de duisternis der fabriek de lintworm

"V**" °ek op den loer- heeft doodstil zijne drijfriemen of ge eiddraden aan de kolossale automatische fabrieksinrichting bevestigd en trekt de pure, helder bezonken voedingskracht >n groote teugen naar zich toe, alsof hij zelf een bloedreservoir van de groote fabriek ware, dat aangevuld moet worden.

n a spelend heeft deze sluwe klant onder tafel het groote sociale vraagstuk opgelost: hoede kleine industrie zich naast de verdrukkende groot-industrie kan staande houden — door zich eenvoudig in deze binnen te smokkelen en, evenals een orgaan, van haar inkomen mede te teren, terwijl hij toch voor eigen rekening zijne kleine fabriek voortzet.

Zijn zetel in het binnenste heiligdom van de vreemde fabriek stelt hem in staat om van de, overigens gewichtigste, benoodigdheden afstand te doen. Hij heeft geen open winkelokaal meer noodig, dat hem in voortdurende betrekking stelt met de buitenwereld en haren invoer: hij heeft geen mond noodig, die eerst het grove voedsel opneemt en hij ezit dien ook niet. Hij heeft geen eigen maag en darm noodig; het voedingssap wordt hem immers onmiddellijk oegevoerd, daar de menschenmaag en de menschendarm die omzetting van het ruwe voedsel in zulk sap reeds voor hem hebben tot stand gebracht. Zonder mond en zonder maag, zuigt hij het vreemde menschelijke voedingsvocht eenvoudig direct over zijne geheele lichaamsoppervlakte op.

ij is het ideaaltype van een werkeloozen doorbrenger en maalt wat om de stelling, dat wie niet werkt, ook niet zal eten. En terwijl hij, donker en verborgen, in die binnenste zalen dergroote menschelijke fabriek dik en vet wordt van uiheid, blijft hij in tallooze gevallen voortdurend onopgemerkt en de bestuurders der fabriek, daarboven in de hersenen,

Sluiten