Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

processen der uitgebotte lintwormjongen tot stand komt, is ontzettend. De zoogenaamde gewapende lintworm in uw lichaam brengt gewoonlijk door knopvorming eene keten van eene kleine duizend jonge, tweeslachtige lintwormpjes voort, en e 1 k dezer lieve jonge lintwormpjes verwekt in zijn lichaam weer bij de vijftig duizend regelrecht bevruchte eitjes : dat maakt te zamen omstreeks vijftig millioen kleinkinderen.

Met de bevruchting der eieren is de wezenlijke levenstaak van de tweede lintwormgeneratie volbracht. Onmogelijk kan de gansche keten van duizend leden op den duur in den levenden mensch voor goed blijven wonen, want al kan de „kop zich ook door zijne haken en zuignappen taai vastklemmen en in sommige gevallen twaalf jaren lang, zuigend en knoppen voortbrengend, in zijne schuilplaats vertoeven, zoo breken toch de achterste leden van de keten langzamerhand voortdurend af en worden uit het lichaam verwijderd. Dikwijls zijn zij dan nog opgezwollen van de rijpe eieren, menigmaal ook reeds leeg, — toch komen de eieren ook in het laatste geval natuurlijk even zeker in den uitvoergang van uw darm. En gij begrijpt, waar de historie dan heenvoert

De lintwormjongen, die van de familieketen losgeraakt, van de eeuwig gedekte tafel in het groote laboratorium weggespoeld en toen plotseling in een afgrijselijken afgrond gestort zijn, worden eerst uit de fabriek, dan uit het geheele fabrieksgebouw naar buiten gevoerd en gaan dan jammerlijk te gronde, als getuigen van hun bestaan slechts de eieren achterlatend. Zulk een ei is duurzamer. Want voor'oopig heeft het geen voedsel noodig en de harde, door chemische invloeden niet aantastbare, schaal weerstaat de ontledende werking van zijne weerzinwekkende, in ontbinding ver-

Sluiten