Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een groot aantal, de geheele fabriek bankroet gaat: de schapen sterven aan de zoogenaamde „botziekte" of „ongans."

Tijdelijk, zoolang het voedingsvocht nog rijkelijk voor hen opwelt, verheugen zich de leverbotjes in hun galbuis ook nog in de liefde. Allen zijn zelf tweeslachtig en evenals de lintwormleden beminnen zij dus kruiswijs en werpen groote, wel bevruchte eiermassa's (millioenen afzonderlijke eieren) in de groote darmruimte, waar zij, met anderen afval, ongestoord de buitenwereld bereiken.

Het schaap heeft nu zijne „Schuldigkeit gethan" en „kann gehen". Door den regen van de weilanden afgespoeld, waar de fabrieksafval van het schaap zich verspreid heeft, geraken de eieren in het water en uit de opengebarsten schaal springt een vroolijk klein embryo, een larfje, naar buiten, dat door middel van een dicht pelsje van fijne trilharen vrij in het water rondzwemt en zelfs in het bezit is van een oog, om van het licht der wereld te genieten. Het is waar: die vrijheidsroes duurt kort genoeg. De trillende pels gaat weer verloren en als een echte worm kruipt het botje, na een kort vrijgezellenleven, in het lichaam van één dier zoetwaterslakken, de poelslak (Limnaea), wier sierlijke huisjes overal in het slib onzer wateren te vinden zijn. Gij begrijpt het reeds : zij gaat, evenals bij den lintworm, in een blaasworm over. Maar zij moet toch weer in het schaap terecht komen en schapen eten nu gewoonlijk juist geen vijverschelpen. Ook overigens is de zaak hier nog ingewikkelder.

Terwijl onze worm in het lichaam van zijne slak aangekomen is, gevoelt hij wonderlijke dingen in zijn eigen lichaam. Evenals zijne ouders vroeger de chemische fabriek in het schaap bedreigden, zoo schijnt zich thans in hemzelf iets aan te melden, dat als eene Némesis, eene wedervergelding, werkt. Eigenlijke geneugten der liefde zijn het niet, want daartoe bezit hij geene organen. En wij moeten aannemen, dat het voor hem zelfs in 't geheel geen genot is.

In zijn lichaam botten jonge dieren uit van buisvormige gedaante, — steeds meer en meer. Het duurt niet lang, of

Sluiten