Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij vullen de gansche lichaamsruimte van den ouden worm op, de organen verdwijnen, de huid wordt strak gespannen als eene blaas en het geheele moederdier sterft af tot eene groote, rondom gesloten worsthuid, waarin, als eene kolonie van ingepakte kleine worstjes, het nieuwe wormgeslacht voorloopig goed beschut is.

Offerdood — nieuw leven .... Gij verwacht, dat de kleine worstjes ter gelegener tijd de worsthuid zullen doen barsten, om hun eigen levensdoel te vervolgen. Want zelf bestaan zij niet uit huid alleen, maar schijnen kant en klaar te zijn voor het individuëele leven, met mond en darm, zooals de oorspronkelijke leverbot in de galbuis van het schaap die ook had. Maar zij komen niet aan het uitkruipen toe. Terwijl de kleine worstjes nog bewegingloos in de groote holle moederschil liggen, gist het in het jonge worstje reeds van nieuw leven : jongen spruiten in hemzelf uit, ditmaal zeer kleine leverbotjes met een roeistaartje, die er bijna uitzien als kikkerlarven. En opnieuw zwellen deze kleinen van den derden graad op, totdat hun moederworm weer een dood worstvel wordt, — en met eene boorpen, die zij naar voren uit kunnen steken, boren zij dan alle worstvellen door, krioelen in de groote slak, die hen herbergt, vrij naar buiten en komen eindelijk zelfs uit deze te voorschijn. Zij zwemmen in het vrije sop, waar indertijd hun voorvader van daan kwam. Met het water gaat het ditmaal de wijde wereld in, naar overstroomde weilanden. Bij de eene of andere plant wordt halt gehouden, de staart wordt afgeworpen en uit eene klier wordt een taai slijm afgescheiden, dat het gansche monstertje, als een kapsel, inhult en beschut, evenals het ei zijn voorvader, totdat eindelijk een schaap de plant met het kleine kapseltje verslindt. Het omhulsel smelt in de maag en de leverbot kruipt uit de maag in den darm, uit den darm in

de galbuis en de oorspronkelijke positie is weer bereikt

en opnieuw worden millioenen eieren de wereld ingezonden.

Evenals bij den lintworm hebt gij hier de keten : geslachtsdier (leverbot) — grootvoedster — voedster — echt lever-

Sluiten