Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar dat alles was weer bijzaak. Het eigenlijke belangrijke geval, waarom ik u in dit gezelschap gebracht heb, geldt den draadworm van het geslacht Rhabditis, waartoe ook de tarwe- en azijnaaltjes behooren en wel: de z wa rtaderige Rhabditis 7). Hier zijn man en vrouwresp. eerst slechts 112 en 1 millimeter lang, volkomen geslachtelijk gescheiden, en hebben elkaar gezellig lief in de weeke modder, als vrije, van alle tafelschuimerij volslagen afkeerige,wereldburgers. Het groote wijfje heeft eene geslachtsopening, ongeveer in het midden van het lichaam, het kleine mannetje een geslachtsorgaan aan het achtereinde, vereenigd met de darmopening. Behalve dat de geslachtsopeningen tegen elkaar gelegd worden, zijn er bij het mannetje nog bijzondere organen, die bij de bevruchting dienst doen, gewoonlijk in een paar stekels bestaande, die in den regel in een bijzonder zakje verborgen liggen, doch bij de bevruchting te voorschijn komen.

Nauwlijks is echter bij ons staafjesaaltje het „wittebroodsuur ' voorbij, of in het lichaam van het bevruchte wijfje beginnen zich wonderen en teekens voor te doen van den bedenkelijksten aard. Zooals al haarsgelijken, heeft ook mevrouw Rhabditis inwendig een vruchthouder, die thans de bevruchte eieren insluit. Niet lang daarna — en de eieren zijn in jongen veranderd, in allerkleinste Rhabditisjes, die reeds zeer goed op eigen gelegenheid vrij in de modderwereld zouden kunnen ronddolen. Maar .... niets van dat alles. Er zijn er niet veel, hoogstens vier, dikwijls zelfs maar één. Maar zij rekken zich uit, rollen zich op en : rratsch ! —, de wand van den vruchthouder binnen in het moederdier scheurt open en nu wordt het erg onaangenaam. Dat wil zeggen : voor de moeder. De kleine wormpelikanen beginnen letterlijk de ingewanden van hun eigen moeder op te eten. En zij rusten niet, vóórdat de moeder tot op de huid uitgevreten is en slechts als een leeg, dood omhulsel hare moordzuchtige kinderen omgeeft.

Na eene poos wordt de moederlijke huid doorgebroken en

Sluiten