Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daartoe schijnt hun nu de slokdarm niet meer de geschiktste plaats toe. Zij krabbelen bij het toekomstige ideaal hunner liefdedroomen weer uit den slokdarm naar buiten, dalen langs den buitenkant der groene augurk een weinig naar beneden en komen bij de vrouwelijke geslachtsopening aan.

Ook deze is, bij de hier heerschende verhouding, zoo verbazend groot, dat van eene eigenlijke bevruchting geen sprake kan zijn, want de geslachtsopening is reeds grooter dan het geheele mannetje. En dus : evenals Münchhausen, als koen zeevaarder, met zijn geheele schip den buik van den walvisch binnenzeilde, zoo trekken onze Lilliputters eenvoudig zelf in hun geheel de geslachtsopening binnen en hechten zich vast op de plaats, waar de eileider uitkomt en de afgescheiden eieren dus zeker voorbijkomen en bevrucht worden. Want al zijn zij ook zoo klein, dat zij eerder aan zaaddiertjes dan aan volkomen mannen herinneren, zoo kan hier toch de bevruchting ongestoord plaats hebben en zij, zoowel als het aankomend geslacht, zijn juist door het reuzenlichaam van de groene vrouw zoolang tegen de nadeelige invloeden der zee beschut, totdat aan elk ei het noodige scherfje van het vaderschap is ten deel gevallen. De bevruchte eieren worden verder natuurlijk naar buiten gevoerd. Maar de kleine Tannhausers blijven tot aan hun jongsten snik in den Venusberg.

De zoölogen plukharen elkaar reeds sedert vele jaren over de vraag : in welke kooi van de groote wormen-menagerie de Bonellia eigenlijk thuis behoort. Vroeger rekende

Sluiten