Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men ze tot de „sterwormen", die zich bij de trichinen en aaltjes aansluiten, maar tegenwoordig beschouwt men de Bonellia als een sterk gedegenereerden ringworm, waardoor wij dus nu reeds naderen tot de bovenste verdieping der wormen, tot den derden hoop, waarover ik boven sprak.

Hier zijn de regenworm en de bloedzuiger tehuis, die reeds voorname heeren voorstellen, vergeleken met het verwarde gewriemel daarbeneden.

Voor ons zijn beiden goede en vertrouwde vrienden, daar zij, als 't ware, hun deel hebben in de menschelijke beschavingsgeschiedenis. De bloedzuiger verkreeg zijne beteekenis in de ontwikkeling der geneeskunde. Maar de regenworm, die stille doorkneder en doorgraver van den bouwgrond, die onophoudelijk aardklompjes naar boven brengt, totdat hij na verloop van tijd de gansche oppervlakte van zijn terrein in de diepte begraven en eene nieuwe oppervlakte naar boven gewerkt heeft, is sedert duizenden jaren de rustige medewerker der archaeologen geweest en door zijn arbeid zijn antieke mozaïekvloeren, brokken van zuilen, munten en sieraden in de aarde begraven en voor de nakomelingschap bewaard. En niet minder groot is, zooals vooral door Darwin aangetoond werd, de beteekenis van deze stille, onverpoosde werkzaamheid nog tegenwoordig voor de vruchtbaarheid van den bouwgrond.

Het leven der liefde van beiden vertoont veel overeenkomst en is betrekkelijk eenvoudig. Beiden zijn hermaphrodieten of tweeslachtigen van werkelijk typische volmaaktheid. Elke worm bezit de beide soorten van geslachtsorganen. Maar gij weet, welke groote wet de organische wereld beheerscht, de wet: gij zult niet uzelf bevruchten. En aan deze wet zijn ook de aardworm en de bloedzuiger onderworpen.

In een koelen nacht, als geen vijand zich beweegt, geen lichtstraal hun kop zonder oogen, die echter zeer gevoelig is voor licht, treft, kruipen twee aardwormen geheel uit de zwarte aardkluit naar buiten. Zij kronkelen zich tegen elkaar aan en wel zóó, dat hun vóórste uiteinden naar tegenge-

Sluiten