Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij nader onderzoek ontdekt gij bij de meeste soorten dan ook aan de beide polen van den kogel eene soort van ingang tot het inwendige. De bovenste, de Noordpool van den gestekelden bol, is de aars- en geslachtsopening, de onderste : de mond. En tusschen deze beiden in ligt binnen de schaal, op den kop geplaatst, feitelijk een zeer goed ontwikkeld dier, dat in vele opzichten reeds hooger staat dan de worm. Het best kunt gij in gedachten uwe voorstelling aan zulk een worm doen aansluiten, als gij dezen samengekronkeld denkt, tot hij een kogel vormt met de aarsopening boven en den bek onder en als gij u dan voorstelt, dat de weeke huid, door afzetting van kalkplaatjes daarin, in een hard pantser veranderd wordt, waarop ter verdere verdediging nog beweegbare stekels zitten.

Onze dierlijke stekelige kastanje heeft nu ook hare liefdeshistorie en wel eene zeer curieuze.

De Italiaansche visscher aan de Middellandsche zee zoekt bepaalde zeeëgels van dezelfde soort uit, andere werpt hij weg. De eerste kan hij gebruiken, hij breekt zijne schaal open en haalt er vijf gele druiventrosvormige organen uit, die tot de lekkerbeten op zijne tafel gerekend worden. Die gele organen zijn de eierstokken en de uitgezochte zeeëgels zijn allen wijfjes. De weggeworpene hadden geen druiventrossen en waren mannen. Zooals gij ziet, zijn wij thans, na zooveel tweeslachtigheid, weer binnen het gebied van de standvastige scheiding der geslachten aangekomen.

Als de volle maan zijn zilveren nevel over de droomende zee uitstort, drijft daar in de diepte de vrouwelijke stekelbol hare rijpe eieren in het water naar buiten en de mannelijke verspreidt spoedig zijn zaad daarover, zonder dat eene eigenlijke inwendige bevruchting plaats heeft. Dezen eenvoudigsten vorm der geslachtsliefde, die natuurlijk slechts in het vloeibare element mogelijk is, vindt gij algemeen verspreid in de middelste verdieping van het dierenrijk en nog bij de visschen is hij regel. In de vrije zee ontmoeten elkaar de zaad- en de eicel tot het grondvesten van een nieuw ste-

Sluiten