Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

barsten en dan weer in de long van den kikvorsch komen. 8. B onéllia vfridis (vfridis = groen), vroeger tot de sterwormen, tegenwoordig tot de ringwormen gerekend. Zij leven op den bodem der zee in het zand of slib. Het wijfje is reusachtig groot, vergeleken met het nietige mannetje. — 9.Decameróne (= tiendaagsche geschiedenis) het hoofdwerk van den beroemden Italiaanschen novellist Boecaccio (1313—1375), waarin honderd liefdeshistories, over tien dagen verdeeld, verhaald worden.

Sluiten