Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het ryk der weekdieren.

„Welch neues Geheimnis in Mitte der Scharen

Will unseren Augen sich offenbaren ?

Was flammt urn die M u s c h e 1 um Galatees Füsse ?

Bald lodert es machtig, bald lieblich, bald süsse,

Als wares von Pulsen der Liebe ge-

rührt."

Uit Goethe's Faust (Ile Deel).

Gij hebt op school allerlei fraaie zaken geleerd.

Als ik u 's nachts in den slaap aanstoot en begin : p a n i s, piscis, dan zult gij dadelijk voortgaan: erin is, finis. 1) Zelfs als oud man zult gij, als gij 's avonds eens te veel kreeftensla gegeten hebt, in de nachtmerrie van uwen droom de onregelmatige Grieksche werkwoorden opzeggen, blijven steken en straf krijgen. En met deze zaken hebt gij nu uwe schoonste jaren, toen de phantasie in u ontlook als een jonge bloementuin, op de duffe schoolbanken doorgebracht. Deze zaken vormden de humanistische huwelijksgift, waarop gij later het ideale gedeelte van uwe wereldbeschouwing op zoudt bouwen.

Vraag ik u echter —en dat niet in den slaap, doch in uwe helderste oogenblikken: wat is de oester op uwe tafel, dan blijft gij het antwoord schuldig. En gij troost er u hoogstens mede, dat de oester toch nooit in eenig verband kan

Sluiten