Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dezelfde wenschen. Maar men bespeurt, dat men niet meer bij de allerlaagste dieren is. Het element der zielsgewaarwordingen komt er bij. De beide slakken gaan niet dadelijk op elkaar af. Zij draaien eerst om elkaar heen en voeren eene soort van grappigen slakkendans uit, vóór zij elkaar aanraken. Dan richten zij zich beiden een weinig op, drukken zich, voor zoover dit mogelijk is, tegen elkaar aan en trekkebekken een poosje verliefd met de voelhorens. Zoodra beider geslachtsorganen juist tegenover elkaar zijn geplaatst, schiet op eens elke partner op den anderen de genoemde liefdepijltjes af.

De goede bedoeling — die trouwens, uit overmatigen ijver, niet steeds bereikt wordt — is: om juist de opening van de andere partij met den pijl te treffen. Hoogst waarschijnlijk dient dit als een bijzondere geslachtsprikkel, maar daarover kunnen wij, met ons beperkt menschenverstand, dat in de geheimen van de verliefde slakkenziel niet vermag door te dringen, niet in alle bijzonderheden oordeelen. Genoeg, dat, zoodra de liefdespijl uit zijn koker is afgeschoten, het bevruchtende orgaan van beide partijen in de geslachtsopening van de andere gebracht wordt, waarna dan het eigenlijke proces der bevruchting verder vlug en vlot van stapel loopt. Nu blijkt ook, waartoe de ledige ketel daarbinnen dient. Het mannelijke orgaan van de tegenpartij zet hier de genoemde zaadpatroon af, die aldaar dan de voorbijtrekkende eieren afwacht om ze te bevruchten.

Zoo ontvangt ook hier elke der beide slakken als vrouw en geeft tegelijk als man. Is de groote handeling echter voorbij, dan blijft elk van haar voorloopig nog alleen : moeder. De bevruchte eieren worden volkomen rijp, terwijl zij door bijzondere dierlijke afscheidingsproducten nog in het lichaam der oude met eene fraaie harde kalkschaal omfleven worden, die daaraan eene sterke overeenkomst met sneeuwwitte vogeleieren verleent. Bij onze inheemsche soorten natuurlijk met oneindig kleine, lilluput-vogeleieren, van hoogstens 6 millimeters middellijn. Maar er zijn Zuid-

Sluiten