is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der liefde in de natuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

warden klomp gelei, zonder bepaalden vorm, die voor dood blijft liggen ; en plaats daarnaast eene volwassen kip, die u aankijkt met een blik, die uit de hersenen komt en tot de hersenen gaat, die loopt, wroet, kakelt en vliegt; zoo ongeveer is ook de tegenstelling tusschen het ééne lagere, en daarbij nog gedegenereerde, dier: den oester en het andere, hoog ontwikkelde: den inktvisch.

De inktvisch is de kroon van zijn stam.

Sterk ontwikkelde hersenen vormen in den kop het middelpunt van zijne geestvermogens en hoewel hij overigens geen eigenlijk geraamte bezit in het weeke lichaam, worden toch deze hersenen, evenals bij het hoogere gewerveld dier, zooals den kikvorsch, vogel of den mensch, door eene bijzonder harde, kraakbeenige schedeldoos ingesloten, die zich zeker niet ontwikkeld zou hebben, als hier niets bijzonders te beschutten viel. Verstand hangt echter, zooals men bijna als eene wet kan aannemen, altijd samen met groote beweeglijkheid. En hierin overtreft hij dan ook den oester oneindig veel: de inktvisch is een zwemmer, looper, klimmer, ja zelfs een bouwkunstenaar, die in zijn element, het zeewater, zijns gelijken zoekt, als hij zich met steenen barricadeert. Slechts in den uiterlijken vorm draagt hij nog eenigszins den stempel van zijne afkomst; er is iets vreemds, iets dwaas in zijn bouw: de armen zitten op den kop boven de oogen, rondom den vraatzuchtigen mond, en zij grijpen hun buit, door zich met eene reeks van zuignappen, op kopglazen gelijkend, onafschudbaar eraan vast te zuigen. De wanstaltige vorm komt des te meer uit bij de, dikwijls kolossale, afmetingen.

Want de inktvisch is, in zijne reusachtige soorten, de „Kraken" van de schipperslegenden, waarvan exemplaren tot 20 meters lengte voorkomen. Eene spin van die grootte zou ongetwijfeld het ontzettendste van de landdieren en de schrik van alle volken zijn.

De inktvisschen zijn van zeer ouden oorsprong. Zij verschijnen reeds in ontzaglijke massa's op de plaats, waar