Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het leven der liefde bij de kreeften kan ik u niet beter en op beminnelijker wijze schilderen dan in een schepsel, dat, op het hoogtepunt van zijn bestaan, geheel en al 1 i e f de is. Het is waar, dat de vorm niet juist naar ieders smaak zou zijn.

Het is de wortel kreeft (S a c c u 1 f n a), een dier, dat ik u niet zoo zonder meer beschrijven kan ; gij moet u daarin een weinig „indenken".

Stel u dan vooreerst eene roode worst voor, zonder lichaamsdeelen en ledematen, alleen met eene opening. Van binnen vindt gij geen darm, geen hart, doch alleen eierstokken. Het gat is de daarbij behoorende vrouwelijke geslachtsopening.

Deze vreemdsoortige geslachtsworst zwemt echter niet vrij in de zee rond. Om ze te vangen, moet gij eerst op de jacht van zekere bekende kreeften, bijvoorbeeld de gewone strandkrabben van de Noordzee. Bij de eene of andere van die krabben, zult gij dan wel onze spookachtige roode worstjes vinden, die onder aan den korten, naar de buikzijde omgeslagen, staart (eigenlijk het achterlijf) vastzitten. Het ziet er uit, alsof hier bij de krab een bijzonder vrouwelijk geslachtsorgaan uit het lichaam naar buiten groeit. Maar de krab heeft wel degelijk haar eigen geslachtsorgaan en wel, netjes zooals het behoort, slechts een mannelijk of een vrou-

21 *

Sluiten