Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een ander beeld. Na het treurspel binnen het krabbelijf thans eene binnenkomedie van meer onschuldigen, doch niet minder romantischen aard, die ik u hier wat uitvoeriger meedeel, als bewijs, tot welke avontuurlijke Odyssee de geslachtshandelingen, ook bij betrekkelijke uitwendige eenvoudigheid, inwendig nog weer kunnen overgaan.

De volwassen wortelkreeft hangt, zooals gij gezien hebt, als eene roode worst met zuigend wortelvlechtwerk aan de krab, met de kleine aanvullingsmannetjes, die er omheen hangen.

Maar nu verder: aan deze worst zuigt zich dikwijls nog weer een derde kreeft vast. Ook hij is een parasiet. Ook hij steekt eene soort van etenden snuit (ditmaal een werkelijken kop) tot in den wortelkreeft en zuigt hem weer het voedingsvocht uit, dat deze op zijne beurt weer aan de krab ontfutseld heeft. Ook hij verliest al zijne organen en hangt buiten aan de worst van den wortelkreeft als eene tweede kleinere worst, die eveneens niets dan eierstokken bevat. En ook aan hem zit ten slotte weer, in nog goed herkenbaren kreeftvorm, een eigen aanvullingsmannetje.

Is het niet, alsof gij eene dierpyramide ziet, waarin de families en geslachten in drie en meer verdiepingen boven elkaar hokken, zooals de menschelijke huishoudingen in de huurkazernes onzer groote steden ?

Nu behoort echter deze tafelschuimer van den derden graad zelf niet meer tot de rankpootigen, doch tot die merkwaardige groep der pissebedden, waarvan hierboven reeds

Sluiten