Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sprake was en waartoe ook onze brave kelderpissebed behoort. Over hem wil ik u eenigszins nauwkeuriger inlichten.

De pissebed, die men met recht den „landkreeft" zou kunnen noemen, veroorlooft zich volstrekt geen erotische buitensporigheden, in den zin van tweeslachtigheid of aanvullingsmannetjes-liefhebberij, zooals de rankpootigen. Hij blijft trouw aan het oude beginsel: man en vrouw en regelrechte bevruchting. Maar als zonderling schepsel heeft hij toch ook zijne bepaalde en positieve eigenaardigheden. De pissebed ademt als een kreeft, dus in hoofdzaak door kieuwen, en als echte waterliefhebber zit hij op het land eigenlijk ongeveer als een visch op het droge. Met moeite slooft hij zich uit, om met zijn ademhalingsorgaan de noodige zuurstof bij elkaar te krijgen — maar dat gelukt hem slechts voldoende in vochtige, met waterdamp bezwangerde ruimten, zooals in diepe kelders. Daar is zijn element en daar ontmoeten elkaar ook kelderman en keldervrouw.

De bruiloft wordt gewoonlijk in April of Mei gevierd. De overdracht van de mannelijke bevruchtingsstof op het wijfje geschiedt regelrecht onder aan den vijfden borstring, waar zich zelfs twee geslachtsopeningen bevinden. Dat is dus nog niets bijzonders. Maar als de kelderman daarna eens het lichaam zijner echtgenoote met zijn blik kon doorboren, dan zou er wel eenige twijfel bij hem opkomen, of al zijne liefde en moeite niet te vergeefs waren geweest. Want de genoemde openingen voeren in 't geheel niet naar de eigenlijke vrouwelijke geslachtsorganen, dus niet naar den eileider, waardoor de eieren uit den eierstok afgevoerd worden, want het zijn eenvoudig slechts blinde scheeden, die van boven geheel dichtgegroeid zijn. Maar de kelderman bekommert zich daarover in 't geheel niet; hij is geen pessimist op anatomisch gebied.

Een paar dagen lang blijven de zaaddiertjes in de holle lichaamstaschjes opgesloten en antichambreeren daar als vóór eene gegrendelde deur. Daar breekt plotseling de achterwand van de gevangenis open en de geheele mannelijke

Sluiten