Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze geslachtsliefde met hare vereeniging in zekeren zin werkelijk een h o o g e r e vorm van eten.

Een h o o g e r e vorm van eten! Maar dan toch met een bijzonder kenmerkend verschil. Bij het gewone eten nam het schepsel ontwijfelbaar „doode" voedingsstof op. Hetzij nu, volgens de vroegere methode bij de planten, direct anorganische, minerale stoffen opgenomen en verwerkt werden, hetzij reeds voorhanden levende plantenstof, zooals door de dieren, gedood en gegeten werd, zoo bezat in elk geval ook hier het organisme het vermogen, om het doode voedingsmateriaal in het lichaam zelf in levende bouwstof om te zetten. Maar dat was iets, wat er eerst weer later bijkwam, eene eigene nieuwe schepping van leven, die gelegen was in het geheim van de stofwisseling en den groei. De hoofdzaak bleef: in de gewone beteekenis diende „doode stof" als voedsel.

Bij de geslachtelijke liefde echter versmolt leven met leven zonder overschot, — leven at leven als zoodanig, als de uitdrukking geoorloofd is. Of het liet zich door het leven opeten, wat hier op hetzelfde neerkomt, want geen van beide partijen werd er door vernietigd: beiden versmolten met elkaar tot een krachtiger leven. Gij ziet, hoe ook hier logisch eene zekere keten is, maar tevens ook de kern van eene zekere tegenstelling. Denk u nu dit alles in het dierenrijk éénzijdig verder naar boven. Hier moest de tegenstelling spoedig eene kritieke scherpte verkrijgen.

De plant nam voor hare gewone voeding in het algemeen slechts anorganische minerale stoffen op. Als „liefdevoedsel" echter levende celstof van verwante plantennatuur. In de beide stoffen bestond wel reeds verschil, maar nog niet de mogelijkheid van een conflict. Nu komt echter in het dierenrijk de genoemde andere methode van het eenvoudigste eten tot stand : het dier heeft ook voor de gewone voeding (ik zie hier van de ademhaling af en denk nu slechts aan de maag !) reeds celstof noodig. Wel is waar geen blijvend levende, doch pas gedoode celstof. Zijn er planten voor-

Sluiten