Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanteekeningen.

s'i'n1" dne figUUr °P ,b'adzijde 334 stelt het middelste dier de kruiss P i n (E p e i r a d i a d é m a) voor, aldus genoemd naar de kruisvormige iguur op den rug. Aan weerszijden daarnaast is de tangvormige stekel• pi» (Gasteracintha, van j„. „£ebeeM. D'm ^ .*,1

door hetrU1SHPm' t0' fami'ie der r a d s P i n " e n, die gekenmerkt zijn door het radvornuge web. - 2. De Kreeftspinnen vormen eene

be™kegliikmklle tUSSCh6n ,kr,eeften e" spinachti&e dieren. Zij hebben een betrekkelijk klem en smal lichaam, en vier paren zeer lange en dunne

pooten. Vandaar de wetenschappelijke naam : Pantopóden di g eheelpoot.gen (van het Gr. pas, genit. pantos = geheel, alles en p o u s, genit. p o d o s, = poot).

Sluiten