Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebaren den wensch te kennen, dat Stekelinska in hoogst eigen persoon binnentrede. Houdt de Zigeunerin zich van den domme, dan ontwaakt bij Stekelinsky iets van de oude grofheid : hij dringt tamelijk ruw tegen haar aan, prikt haar met de stekels en slaat haar zacht met den staart: zij moet en zal het nest in. Helpt ook dat nog niet, dan verliest de plichtmatige bruidegom zijn geduld : „vrouwen" zijn er „meer" te krijgen, — de preutsche wordt ruw verjaagd en eene nieuwe gehaald.

Ten slotte eindigt echter óf de eerste, óf ééne der volgende met naar rede te luisteren, sluipt in het nest en begrijpt nu blijkbaar ook de beteekenis van dat alles. Zij moet daarin hare eieren leggen .... Zooals bij alle visschen is daartoe eene zekere opwekking en geslachtelijke prikkeling noodig, die zich deels reeds vooraf ontwikkeld heeft, en waarschijnlijk nog bevorderd wordt door het mannetje, dat haar in het nest gevolgd is. In elk geval: Stekelinska verliest in alle haast twee of drie eieren, maar dan breekt zij met een wilden ruk door de andere zijde van het nest heen, dat aldus eene tweede opening krijgt en weg is zij, terugkeerend naar hare gezellinnen in het vrije Zigeunerkamp der stekelvrouwen.

Stekelinsky heeft intusschen insgelijks het toppunt van zijne erotische gevoelens bereikt en nauwelijks heeft het wijfje de eieren gelegd of hij spreidt daarover het noodige zaadvocht voor de bevruchting uit. Over het lot van de vrouw zelf bekommert hij zich van dit oogenblik af volstrekt niet meer.

Slechts ééne zaak weet hij: die paar eieren zijn hem voor zijn geslachtsplicht nog lang niet voldoende. Hij kan niet slechts, hij moet nog meer vrouwen hebben. Den volgenden dag trekt hij er opnieuw op uit, haalt, volgens volkomen hetzelfde recept, eene andere geschikte bruid en laat deze haar aandeel bijdragen in den eiervoorraad. Monogame begrippen zijn hem ten eenenmale vreemd. De vrouw in 't algemeen heeft voor hem slechts één doel: eieren leggen: eenige individualiteit, welke ook, komt bij deze Zigeunerinnen niet in aanmerking. Is een voldoend aantal

Sluiten