Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ting. Alleen laten zij deze dan nog halverwege varen en ontwikkelen zij zich zonder de tweede helft van dien weg, dus zonder mannelijk zaad, tot volledige dieren. Maar al is de zaak zeker niet dezelfde, zoo kunt gij ook hier wellicht weer eens de analogie te hulp roepen.

Bij den hydrapoliep hadt gij de geslachtelijke voortplanting en de knopvorming nevens elkaar aan hetzelfde dier. Bij den lintworm was dit nevens elkaar als 't ware uitgerekt tot een tijdelijk na elkaar. Er volgden regelmatig, bij hetzelfde dier na elkaar, individu's, die door bevruchting en die door knopvorming voortgebracht werden. Laat nu eens het onderscheid tusschen geslachtelijk en knop voor ons rusten en let slechts op het „nevens elkaar", en het „na elkaar".

Hier staat een willekeurig insect. Het plant zich eerst, volgens de oude dwerghistorie, zuiver geslachtelijk voort. Een man zoekt eene vrouw, de zaadcel komt bij de eicel en uit het versmeltingsproduct, waarbij zaad en ei elkaar als 't ware „opgegeten" hebben, ontstaat een nieuw jong insect. Dit nieuwe insect is (denk aan de dwergenhistorie) óf weer een man — óf eene vrouw. Het oude insectenpaar brengt juist geslachtelijk jongen voort — en bij deze jongen bevinden zich nevens elkaar mannetjes en wijfjes. Stel u nu eens voor, dat dit „nevens elkaar", ook in dit geslachtelijk geval, door de eene of andere verwikkeling in de omstandigheden, overgaat in een „na elkaar". Ik bedoel dit. De twee ouderlijke insecten, mannetje en wijfje, bevruchten elkaar regelrecht langs geslachtelijken weg. Als product echter ontstaat nu niet eene dracht jongen, van welken dit weer man, dat vrouw is. Doch, evenals bij den lintworm, ontstaat er eene, als 't ware tijdelijk gescheiden, geslachtsreeks : eerst bijvoorbeeld een wijfje, dat echter het vermogen bezit om na eenigen tijd eerst nog weer uit zichzelf, zonder nieuwe bevruchting, een mannetje te doen ontstaan. Eerst voorbij deze mannetjesgeboorte zou dan eene nieuwe bevruchting volstrekt noodig zijn, die nogmaals de reeks inleidt.

Daar wij hier met knopvorming niets te doen willen heb-

Sluiten