Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vooraf nog ééne zaak ter opheldering. Onze koningin bracht tot nogtoe feitelijk uit hare bevruchte eieren slechts Vestaalschen voort, die, wel is waar, vrouwen waren, maar toch eigenlijk niet voor de voortplanting geschikt. Thans, nadat ook de darren nog onbevrucht verwekt zijn, komt, als 't ware als kroon op het geheel, nog eene derde zaak: zij brengt ook nog voor voortplanting vatbare vrouwen voort. Dit moet echter als volgt verklaard worden.

Nauwelijks zijn de darrencellen gebouwd en gevuld, of de vernuftige Vestaalschen beginnen een nog merkwaardiger arbeid. Zij bouwen namelijk fleschvormige, nog grootere en nog steviger cellen. Ditmaal meestal slechts één paar. Maar deze zijn dan nu ook bestemd om de belangrijkste van den geheelen korf te worden. Daarin zullen niet minder opgroeien dan — nieuwe koninginnen. Minstens ééne, eventuëel zelfs verscheidene. De fraaie koningscellen — ware koningskinderkamers, — zijn spoedig gereed. Nu is slechts de vraag : vanwaar de koninginne-eieren ? Nu — de oude koningin heeft tot nogtoe zoo trouw voor alles gezorgd : zij zal ook dit kunststuk wel klaarspelen. Maar hoe ? Zulk eene nieuwe koningin der toekomst moet toch ook weer een wijfje worden, niet waar? Derhalve in geen geval een onbevrucht ei, want dat zou een man geven : een dar. Maar zal ook het bevruchte ei er wel voldoende voor zijn ? Tot nu toe gaf elk bevrucht ei — vele duizenden hebben het u bewezen — wel is waar, eene „vrouw," maar altijd slechts eene defecte vrouw, met onbruikbare geslachtsdeelen : eene Vestaalsche. Zou de koningin toch ook nog eene extra soort van eieren bezitten, die ook deze klip omzeilen ?

Neen, een „derde" vak, waaruit zij scheppen kan, bezit zij niet, maar toch komt er, als „derde", nog onverwacht iets nieuws uitwendig bij. Het ei in de koningscel is een heel gewoon ei, volkomen alsof er eene Vestaalsche uit geboren zal worden. Het krijgt zijn rantsoen mannelijk zaad uit den onsterfelijken zak van Fortunatus en daarmede heeft de koningin als moeder aan hare verplichtingen voldaan.

Sluiten