Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zou dan tot in het ontzaglijke aangroeien en er zou ook overigens een „embarras de richesse" aan moederschapszaken ontstaan, die alles in de war zou sturen. Reeds thans, met de nieuwe, vermeerderde voorjaarsresultaten van de oude koningin, is de korf toch reeds meer dan vol. Hoe daarin te voorzien : er moet noodzakelijk eene verdeeling plaats hebben, — eene verdeeling van het geheele personeel in twee stammen, van welke er slechts één ter plaatse kan blijven, doch de andere moet verhuizen ! Elke stam natuurlijk met é é n e koningin — deze met de oude, gene met de nieuwe. Evenals de oude volksstammen in Italië in moeilijke tijden een geheel geslacht van rijpende jongelingen en maagden, als „heilige lente" (ver sacrum), geheel aan de Goden wijdden, door ze eenvoudig tot landverhuizing te dwingen 6), — zoo moet ook hier één der beide deelzwermen als „gewijde lente" in eene onzekere ballingschap een nieuw vaderland zoeken. In de verstandige bijenwereld is het echter een oud gebruik, dat het wijzere, rijpere geslacht daartoe het eerst overgaat en niet het onervaren, jongere.

Op een zekeren dag dan is de larvetoestand van de jonge koningin in hare koningswieg ten einde. Uit de nog gesloten wieg klinkt een zonderlinge, toeterende toon. Dit is het signaal. Om de oude koningin verzamelt zich, onder een oorverdoovend lawaai, een stam van tienduizend tot vijftienduizend Vestaalsche maagden en dan begint de uittocht. De „hoofdzwerm" of „vóórzwerm", zooals de bijenhouder zegt, verlaat den korf. Hij laat zich gewillig door den imker vangen en in een nieuw huis opsluiten, waarin hij weer spoedig begint te bouwen en dat hij, in snel toenemend aantal, van nu af opnieuw voor een jaar, volledig bevolkt.

In het oude huis heeft intusschen alles in geregelde, logische volgorde plaats. Is er slechts ééne jonge koningin uitgekomen, dan opent deze eenvoudig een nieuw tijdperk. Zij zal uitvliegen, door darren bevrucht worden, den geheelen zomer duizenden en nog eens duizenden vrouwelijke bijen voortbrengen, die echter door opzettelijke nooddruftige voe-

Sluiten