Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„arbeidsters", in den zin van sociale standen, uitgezogen proletariërs.

De vermeende „koningin" is eenvoudig niets meer en niets minder dan de „vrouw" van den Staat. D e vrouw! De vermeende darren-aristocraten zijn de mannen van den Staat. D e mannen ! De vermeende arbeidsters echter zijn de „kinderverpleegsters" van den Staat, de pleegouders, aan welke uitsluitend de zorg voor het aankomend geslacht is opgedragen ; als een aanhangsel, als 't ware, dier verpleging hebben zij ook nog de verpleging der werkelijke ouders

— der darren en der koningin — mede op zich genomen en in zoover is haar inderdaad al het werk in den korf — de bevruchting en het eieren leggen alleen uitgezonderd

— op de schouders gelegd.

Derhalve : eene vrouw, — mannen, — kindermeisjes — en kinderen — — zooals gij ziet: het grondelement van dezen Staat zijn eenvoudig de wezenlijkste bestanddeelen van het begrip „familie." Deze geheele reuzenklomp van vele duizenden, sociaal vereenigde, dieren vormt innerlijk niets anders dan eene enkele reusachtige familie. Het is waar: de bijzonderheden zijn toch hoogst ongewoon. De bij vertoont zich daarbij opnieuw als eene dolle individuëele proefneemster, ten aanzien van de groote zaak, die achter de woorden liefde, echt, familie verscholen ligt. Dol vermetel, — maar toch geen eigenlijk gelukkige !

Vooraf is het noodig, dat gij u voor eene heldere uiteenzetting eens een zeker uitgangspunt vaststelt, waarover heen de proef genomen is. Denk dus aan pissebed en spin. Beide zijn vormen van gelede dieren, die nog wezenlijk lager staan dan de bijen en die, hoewel zeker niet in de rechte lijn, dan toch op de eene of andere wijze met de voorouders, ook der bijen, samenhangen. Wat hadt gij daar? Man. Vrouw. Kind. Maar geen afzonderlijk kindermeisje. Gij zaagt veeleer het volgende. Man en vrouw vereenigen zich ter gelegener tijd voor de bevruchting. De man verdwijnt daarna, zonder zich om de gevolgen te bekommeren. De vrouw echter ver-

Sluiten