Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontwikkeling, als zij met eieren opgevuld is, opzwelt als een kleine aardappel, zooals op de bovenstaande figuur is te zien. En dan tweeërlei, voor de voortplanting volkomen ongeschikte, gedegenereerde individu's, die den eigenlijken stam van den staat vormen, als „arbeiders" en „soldaten" (rechts en links op de figuur). Haremleven, eunuchenleven : hier, evenals daar. Een blind slop in de ontwikkeling der liefde — en wel in al de drie gevallen: termiet, mier en bij, aan den top der verstandsontwikkeling van den geheelen stam der gelede dieren.

Het beteekende juist niet veel met dezen stam.

Niet het gelede dier: het gewerveld dier zou de wereld uit hare grondvesten lichten. Het gewerveld dier, dat zich tot mensch verhief.

Doch daarmede begint een nieuw lied . . . .

Einde.

Sluiten