Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

samengesteld. Is daarna het cijfer bekend gemaakt, dan wordt het nieuwe getal in verband met reeds behandelde getallen gebracht d. w. z. de hoofdbewerkingen of hoofdregels worden toegepast, waartoe het pas behandelde getal de aanleiding geeft. Eerst worden deze bewerkingen verricht met werkelijk aanwezige dingen; dan met dingen, die afwezig zijn, en eindelijk met abstracte getallen, zoodat een volledige behandeling achtereenvolgens omvat:

1. Voorstellen der hoeveelheid op allerlei manieren en opmerken van het aantal.

2. Ontbinding en samenstelling van aanwezige hoeveelheden.

3. Aftrekking van aanwezige hoeveelheden.

4. Vermenigvuldiging met aanwezige hoeveelheden.

5. Deeling „ „

6. Rekenen met afwezige dingen.

7. „ „ abstracte getallen.

Het spreekt echter van zelf, dat zulk een behandeling slechts mogelijk is bij de getallen, grooter dan 10: daar is de behandeling pas volledig; een eerste behandeling der getallen tot 5 (inleidende behandeling) omvat daarentegen slechts:

1. Voorstelling der hoeveelheid en opmerken van het aantal.

2. Ontbinding en samenstelling (met aanwezige hoeveelheden).

3. Aftrekking (met aanwezige hoeveelheden).

4. Rekenen (optellen en aftrekken) met afwezige hoeveelheden.

Bij latere behandeling dezer getallen wordt hieraan toegevoegd :

Sluiten