Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leerling met de gebruikelijke methode voor het verrichten der hoofdbewerkingen vertrouwd maakt. De methode, bij het cijferen te volgen, is n.1. de methode, die bij grootere getallen steeds gevolgd wordt en trouwens ook gevolgd moet worden, omdat het te moeilijk is, 123 x 236 b.v. door hoofdrekenen te bepalen. De gebruikelijke methode bij de hoofdbewerkingen echter houdt verschillende moeilijkheden in, die achtereenvolgens overwonnen moeten worden , en, aangezien die moeilijkheden stijgen met het grooter worden der getallen, moeten alle hoofdbewerkingen verricht worden in eiken getallenkring, waarbij de opvolging deigevallen (bij elke hoofdbewerking in eiken getallenkring te onderscheiden) bepaald wordt door de moeilijkheden, die ze inhouden.

§ 7. Wat de vraag betreft: „Tot hoever moeten thans de getallen behandeld worden?", honderd, beveelt zich al dadelijk (als eerste verzamel-eenheid boven tien), als geschikte grens aan, ook omdat tusschen de wijze van behandeling deigetallen tot 100 en die boven 100 verschil is. Dij die boven 100 is inzicht in de wijze, waarop grootere getallen samengesteld worden, hoofdzaak, terwijl bij die beneden 100 door aanschouwelijke behandeling slechts tot dat inzicht voorbereid wordt. De leerstof in dit leerjaar omvat alzoo de telling van en de hoofdbewerkingen met de getallen tot 100, eene leerstof, die zich splitst in de volgende onderdeelen.

I. Telling.

Deze omvat, behalve de eigenlijke telling, ook het schrijven der getallen. Om de telling zoo nauw mogelijk bij de behandeling der getallen tot 20 te doen aansluiten, is het wenschelijk, aan te vangen met de aantallen 20, 30,

Sluiten