Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terwijl bij de eerste manier de ervaring dit middel aan de hand moest doen; bovendien wisten bij deze manier de leerlingen reeds bij het memoriseeren, dat 6x8 beteekende 8 + 84-8 + 8 + 8 + 8, wat ze bij de eerste manier zelf moesten vinden ').

Yersluys trad in zijne handleiding op met een nieuwe manier; hij liet elk product aanschouwen door de een¬

heden in figuurtjes te rangschikken. ('Vergelijk bijgaande figuur voor 7 x 6.) Deze handelwijze deed wel elk product aanschouwen, maar ze gaf den leerling geen enkel middel, om een verloren product zoo snel mogelijk terug te vinden; die rangschikking onthouden toch was te kras, waar elk product een eigen rang¬

schikking had, d. w. z. een afzonderlijke figuur eisehte. De leerling moest dan ook, werden de tafels zoo onderwezen, als hij op zeker oogenblik 7x8 niet wist, öf 7 keer 8 streepjes zetten en die tellen, öf, bij 8 te beginnen, er zoo vaak 8 bijtellen, tot hij vond 7 x 8 = 56, d. w. z. hetzelfde doen als bij de vorige manieren.

Al laat Versluys dus alle producten aanschouwen, hij leert niet den weg kennen, om, weet de leerling zeker product niét, dit product snel te bepalen; daarom

X x x x x x

x x x x x x

— |

x x x x x x

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

') Onwillekeurig herinnert dit aan den tegenwoordig zoo luid uitgesproken eisch der zelfwerkzaamheid en vraagt men zich af: „Wanneer moesten de leerlingen meer zelf doen, toen of nu?" Toen moesten zjj zelf voor de geheele verklaring zorgen, thans wordt die verklaring niet hen gevonden.

Sluiten