Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kan de methode-Yersluys niet de universeele methode zijn l).

v. Pelt laat de productenrij uit bekende producten afleiden , en wel aldus: Jx3, 2x3, 4x3 = 2x3 + 2x3, 3x3 = 1x3 + 2x3, 6x3 = 3x3 + 3x3, 5x3 = 2x3 + 3x3, 20x3 = 5x3 + 5x3, 9x3 = 10x3 — 1x3, «9x3 = 10 x3 — 2x3, 7 x 3 = 10 x 3 — 3x3. Deze handelwijze waarborgt grondig inzicht en geeft den leerling vrij eenvoudige middelen , om een verloren gegaan product weer te vinden. Toch zijn deze middelen niet geschikt, om zulk een product snel te bepalen; de leerling moet n.1. in voorkomende gevallen nog overwegen, welke optelling of aftrekking hij heeft te maken en in het belang van het opzoeken van zeker product moet deze overweging wegblijven, moet de leerling steeds en dadelijk weten, wat hij heeft te doen, d. tv. z. moeten alle producten op dezelfde icijze afgeleid worden.

Ook de handelwijze-ZERNiKE voldoet niet aan dezen eisch. Deze leidt de tafel van 5 af uit die van 10, die van 2 uit de behandeling der getallen tot 20; die van 3 tot 6x3 uit de getallen tot 20, verder door bijtellen; die van 4 door vergelijken met die van 5; die van 7 tot 2x7 uit de getallen tot 20; 3x7, 4x7, 5x7, 6x7 door omkeering uit de tafel van 3,4,5 en 6, de overige door bijtellen; die van 8 tot 4 x 8 uit die van 4, 5x8 uit die van 5, 6 x 8 uit die van 6, 7 x 8 uit die van 7, 8 x 8 en 9 x 8 uit 10 x 8 — 2 x 8 en 10 x 8 —

') In verband met het karakter van de aanschouwelijke behandeling der getallen in dit leerjaar, zjj nog opgemerkt, dat deze rangschikking in figuurtjes nu niet de hooge waarde heeft, die Versluys er aan toekende. Zeker, het vergemakkelijkt bij een bepaalde tafel het tellen, maar door een afwijking van het geleerde bij de telling; die figuurtjes zijn dus „rekenkunstige aardigheden", die wel illustratie zijn. maar geen „uitgangspunt" mogen wezen.

w. a. w. moi.l, Het Rekenen. 3

Sluiten