Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

menigvuldigd met een getal, door de som te splitsen, elk deel der som met dat getal te vermenigvuldigen en die gedeeltelijke producten te vereenigen" slechts ééns, bij 28 x 3

(= 20 x 3 + 8 x 3 = 2 x 10 x 3 + 8 x 3 = (10 x 3 +

10 x 3) -f 8 x 3) daarentegen tweemaal wordt toegepast. Daarom moeten de groepen 1—4 voor de groepen 5—8 gaan.

Evenals bij het optellen en aftrekken wordt elk geval eerst mondeling op verschillende wijzen behandeld; 5 x 12 b.v.

én als 5 x 10 + 5 x 2 én als 5 x 2 x 6 (= 10 x 6); 3 x 24

én als 3 x 20 + 3 x 4 (of omgekeerd 3 x 4 + 3 x 20) én als 3 x 25 — 3; 4 x 19 én als 4 x 10 + 4 x 9 én als 4 x 20 — 4; 26 x 4 én als 20 x 4 + 6 x 4 én als 25 x 4 + 4 (of 4 x 25 + 4), enz. Zoolang elk product nog op verschillende manieren bepaald wordt (dooide eigenschappen der vermenigvuldiging te laten toepassen) worden de opgaven in den vorm gegeven, als in het overzicht gekozen werd (de getallen door het maalteeken verbonden). ?sa behandeling der verschillende gevallen wordt de „cijfervorm bekend gemaakt, zoodat de berekening van 3 x 28 b.v. eindelijk geschreven wordt als 28

3

24 60

84 en

die van 28 x 3 als 3

28

24

60

84.

Sluiten