Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tallen van 3 cijfers, en verder in het „wisselen" en wel, of dat der tienen in eenen, öf dat der honderden in tienen , óf dat der tienen in eenen en dat der honderden in tienen öf dat der honderden in tienen en eenen. Daarom zijn de volgende gevallen te onderscheiden:

1. Getallen van 3 cijfers zonder wisselen, b.v. 654— 123.

2. „ „3 „ , waarbij de tienen herleid worden tot eenen, b.v. 634 — 117.

3. Getallen van 3 cijfers, icaarbij de honderden herleid worden tot tienen, b.v. 624 — 562.

4. Getallen van 3 cijfers, waarbij de tienen herleid worden tot eenen en de honderden tot tienen b.v. 634 — 156.

5. Getallen van 3 cijfers, waarbij de honderden tot tienen en eenen herleid worden, b.v. 902 — 562.

Evenals bij de optelling bestaat de aansluiting met het hoofdrekenen hierin, dat na behandeling van enkele aftrekkingen op verschillende manieren, door aan het vroeger geleerde te herinneren, het aftrekken als cijferen methodisch beoefend wordt. Zoo wordt b.v. 700 — 43 èn als 690 — 40 + 10 — 3 èn als 600 + 100 — 43; 676 - 289 èn als 687 — 300 èn als 600 — 213 (= 600 — 200 — 13) èn als 676 — 300 +11 (= 376 + 11 = 387) èn als 676 — 276 — 13 (= 400 — 13) èn als 700 — 289 — 24 (= 700 — 300 - 13) èn als 689 — 289 — 13, waarna de genoemde gevallen als cijferbewerkingen aangeleerd worden.

Zooals in het eerste leerjaar aanschouwen hoofdzaak was, en in het tweede leerjaar inleiding, zoo is in het tweede leerjaar hoofdrekenen hoofdzaak en in het derde leerjaar inleiding. Dit is noodig, omdat, zullen de leerlingen de hoofdbewerkingen met de getallen tot 1000 (als het leven in

Sluiten