Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden de aantallen uit verschillende soorten van eenheden opgebouwd, waartoe het metriek stelsel rijke stof geeft. (Vgl. Hoofdstuk III).

V. Optelling en aftrekking met getallen < 10 000.

Hiervoor is geen gang, als bij II, bepaald noodig; er behoeven n.1. geen nieuwe moeilijkheden overwonnen te worden: de moeilijkheid ligt bij deze gevallen bloot in het werken met grootere getallen. Alleen zij voor het aftrekken opgemerkt, dat, als het verschil van 2004 en 718 b.v. bepaald moet Worden, het raadzaam is, de duizenden tot tienen te herleiden en een dier tienen in eenen te wisselen , en niet de duizenden eerst tot honderden te herleiden, een dier honderden weer tot tienen, en een der tienen tot eenen. In het genoemde geval ontstaat dus de volgende redeneering en bewerking.

199 14

200 4 71 8

128 6. 8 eenen moeten van vier eenen genomen worden, zoodat er een tien gewisseld wordt; er zijn geen tienen (honderden), wel twee duizenden of 200 tienen; na wisseling dus nog 199 tienen en 14 eenen; deze worden thans er boven geplaatst en de aftrekking volgt haar gewone verloop.

VI. Vermenigvuldiging van getallen < 10000.

Allereerst komt natuurlijk het geval aan de orde, waarin de uitkomst >100, b.v. 4 x 76, en, n. a. v. zulke gevallen wordt de vorm bepaald, waarin de vermenigvuldiging voort-

Sluiten