Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan opgeschreven zal worden. Tot dusver berekenden n.1. de leerlingen 4 x 76 aldus: 76

4

24

280

304. Deze optelling der gedeeltelijke producten moet vervallen, en de gewone vorm is het gemakkelijkst te bepalen, door de vermenigvuldiging met de optelling te vergelijken. Er wordt dus aan herinnerd, dat 4 x 76 eigenlijk beteekent 76 + 76 + 76 + 76, waartoe de getallen onder elkaar dienen geschreven te worden:

76 76 76 76

30 4

2 en de optelling

gewoon wordt verricht. Yoor de som der eenen wordt gevonden 4 x 6 of 24, waarvan op de manier der optelling slechts de eenen opgeschreven worden, terwijl de tienen dadelijk bij de overige tienen (4 x 7 of 28) .worden gevoegd worden, zoodat de som der tienen bedraagt 28 + 2 = 30. Op dezelfde manier wordt gehandeld (zoo deelt de onderwijzer mede), wanneer 4 x 76 als vermenigvuldiging uitgewerkt wordt; ook dan worden de eenen dadelijk gesplitst en de aanwezige tienen bij de overige tienen gevoegd, zoodat de bewerking wordt: 76 4

30 4

2, een bewerking, die den leerlingen thans volkomen duidelijk is.

w. a. w. moll, Het Rekenen. 4

Sluiten