Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

klaring" der verrichte bewerking te vragen, maar ook verschillende bekortingen bij de vermenigvuldiging en deeling , die in dit leerjaar aan de orde komen, en in latere leerjaren (o.a. bij het oplossen van vraagstukken) herhaald worden, flink te behandelen. Onder de voornaamste bekortingen bij het vermenigvuldigen dan behooren de volgende:

lu. Het vermenigvuldigtal (de vermenigvuldiger) ligt dicht bij een term der schaal (of een veelvoud daarvan): 6 x 999 = 6 x 1000 — 6.

69 x 45 = 70 x 45 — 45 = 3150 — 45.

2°. Beide liggen dicht bij een term der schaal (of een veelvoud daarvan):

9 x 98= 10x98—98= 10x100—20—100+2 = 9x100—18.

38 x 87 = 40 x 87 — 2 x 87 = 40 x 90 — 40 x 3 — 2 x 90 + 6 = 3600 — 60 + 6.

3°. Rechtstreeksche vermenigvuldiging (zonder de getallen onder elkaar te plaatsen):

a) 12 x 534 = 6408 (12 x 4 = 48, 8 ik houd er 4;

12x3 = 36; 4 is 40, 6>ik houd er 4, 12 x 5 = 60, en 4 is 64).

b) 48 x 54 = 6 x 8 x 54 = 6 x 432 = 2592.

(Vermenigvuldiger of vermenigvuldigtal worden

hierbij in factoren van 1 cijfer ontbonden.)

4°. Vermenigvuldiger en vermenigvuldigtal bevatten samen alle factoren van een der termen van de schaal: .76 x 25 = 19 x 4 x 25 = 1900 of 25 x 76 = 25 x 4 x 19 =

100 x 19= 1900 48 x 125 = 6 x 8 x 125 = 6000.

Sluiten