Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(De uitbreiding, als de getallen ook honderden bevatten, wijst zich van zelf.)

68 x 75 = 204 x 25 = 51 x 100. ')

56 x 375 = 168 x 125 = 21000.

128 x 875 = 896 x 125 = 112000.

Als uitbreiding wordt het geval behandeld , dat een van beide getallen (vermenigvuldigtal of vermenigvuldiger) uitsluitend factoren 5 bevat, terwijl dan het andere tot een veelvoud van evenveel factoren 2 herleid wordt.

47 x 125 = 11 x 4 x 25 + 75 = 1175 (of = 12 x 4 x 25 — 25 = 1200 — 25).

17 x 375 = 51 x 125 = 6 x 8 x 125 + 3 x 125 = 6375.

Hierbij sluit zich het geval aan, waarin vermenigvuldigtal of vermenigvuldiger dicht bij een macht van 5 (of een veelvoud er van) liggen:

8 x 124 = 1000 — 8.

17 x 376 = 17 x 375 +17 = 51 x 125+17 = 6375+17 = 6392.

5". Vermenigvuldiger en vermenigvuldigtal hebben evenveel tienen, terwijl de eenen samen 10 bedragen. 65 x 65 = 60 x 65 + 5 x 65.

= 60 x 60 + 60 x 5 + 5 x 60 + 5 x 5.

= 60 x 60 + 10 x 60 + 5 x 5.

= 70 x 60 + 5 x 5.

73 x 77= 70 x 77 + 3 x 77.

= 70 x 70 + 70 x 7 + 3 x 70 + 3 x 7.

= 70 x 70 + 10 x 70 + 3 x 7.

= 80x70 + 3x7.

') Hoewel reeds in 76 X 25 de eigenschap : »In een product mag de eene factor met een getal vermenigvuldigd worden , mits de andere door dit getal gedeeld wordt" toegepast wordt, zjj hier met nadruk op die eigenschap gewezen, omdat het regel moet worden den factor 75 b.v. uit zeker product op deze wjjze tot den factor 25 terug te brengen.

Sluiten